ag88手机登录|官方
联系我们
发布日期:2018-04-02      浏览 13946 次

地址:中国上海市汾阳路20号上海音乐学院留学生办公室

邮编:200031

邮箱:iso@shcmusic.edu.cn

          2205542773@qq.com

 

Address: International Students Office

Shanghai Conservatory of Music, No.20 Fenyang Road, Shanghai 200031, P.R. China
Email: iso@shcmusic.edu.cn

            2205542773@qq.com